Not registered yet? Please contact our project assistant Dennis Cleff . This area is only for members of the research consortium.

NAUWKEURIGE PROGNOSE EN PERSOONLIJKE BEHANDELING VOOR HET BEST MOGELIJKE RESULTAAT

Het algemene doel van DECISION is om de behandeling van elke cirrosepatiënt optimaal af te stemmen op hun geslacht, individuele genetische aanleg en persoonlijke medische geschiedenis. Hiermee hopen we het hoge sterftecijfer onder cirrosepatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van acute decompensatie van cirrose, te verlagen. Het feit dat cirrosepatiënten met acute decompensatoire symptomen zo verschillend reageren op standaardbehandeling, vormt een grote uitdaging in gepersonaliseerde geneeskunde. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten verschillende stappen worden genomen die leiden tot de laatste stap, de klinische studie.

Stap 1 – Een dieper mechanistisch en systemisch begrip van ziekte en behandelingsrespons

Om de optimale combinatietherapie te vinden, moeten we allereerst de ziekte als geheel beter begrijpen op systeemniveau. Om dit te bereiken combineren data-analyse-experts in workpackage 3 (WP3) alle bestaande en nieuw verkregen data uit workpackage 1 en 2 (WP1-2) tot een “geneeskundig raamwerk voor het hele lichaam”. Dit raamwerk is gericht op beter mechanistisch begrip van zowel de ziekte als de oorzaken die ten grondslag liggen aan individuele verschillen in reactie op behandeling. Deze holistische en integratieve benadering wordt gebruikt om nieuwe prognostische en responstests te ontwikkelen en om de meest veelbelovende nieuwe combinatietherapieën te identificeren voor individuele groepen patiënten met hetzelfde geslacht en/of vergelijkbare medische geschiedenis en genetische aanleg.

Stap 2 – Preklinische studies om de beste combinatietherapieën te valideren en om nauwkeurige en betrouwbare prognostische en responstests te ontwikkelen

Zodra de beste potentiële combinatietherapieën in theorie zijn geïdentificeerd door WP3, moeten ze gevalideerd worden in diermodellen van acute decompensatie van cirrose en ACLF. Ook de biomarkertest, die gericht is op het nauwkeurig voorspellen of een patiënt met acute decompensatie van levercirrose baat heeft bij standaardbehandeling of niet (prognostische test), moet in het laboratorium worden geoptimaliseerd. Hetzelfde moet gebeuren met de biomarkertest die later in de kliniek wordt gebruikt om betrouwbaar te voorspellen of een patiënt baat heeft bij een nieuwe combinatietherapie (responstest). Al deze taken worden uitgevoerd door het preklinische onderzoeksteam van workpackage 4 (WP4).

Stap 3 – Testen van de meest veelbelovende nieuwe combinatietherapie op echte patiënten in de kliniek

Het laatste en belangrijkste stukje van de puzzel – vanuit het oogpunt van een cirrosepatiënt – is de ‘proof of concept’ in een fase II gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie (RCT). De RCT wordt gemonitord door clinici en onderzoekers van workpackage 5 (WP5), die de studie uitvoeren bij patiënten die naar de kliniek komen met acute decompensatie van levercirrose. Het eerste doel is, zoals altijd, om elke patiënt de best mogelijke medische zorg te bieden. Het tweede doel is om de nieuwe combinatietherapie te evalueren. Het derde doel is om in een praktijksituatie de nauwkeurigheid, uitvoerbaarheid en precisie te beoordelen van de twee nieuw ontwikkelde biomarkertests voor het voorspellen van (1) welke patiënten met gedecompenseerde cirrose na standaardbehandeling een slechte prognose hebben (prognostische test) en ( 2) welke patiënten meer baat hebben bij een gepersonaliseerde nieuwe combinatietherapie (responstest).